FlyvepladsGuiden.dk

Flyveplads Guiden giver informationer til GA piloter i Danmark.

Den har detaljerede oplysninger om flyvepladser, herunder landing  / anflyvning og taxi kort, bane længder, position af vind pose, restriktioner og andre oplysninger for at gøre din rejse nemmere.


Dækker også små private flyvepladser.The Airfield Guide provides information for GA pilots in Denmark.

It has detailed information about airfields, including landing / approach and taxi cards fields lengths, position of the wind sock, restrictions and other information to make your trip easier.


Also covers small private airfields.


Format:

Pt. kun til iPad / iPhone ( senere Android )

Indhold

Danske flyvepladser (110 stk)

Tabeller og koder

Briefing Kort

Leksikon

ICAO kort dk

Pris 125,00 kr.  

Flyveplads Guiden udgives af AirBooks.dk

AirBooks  /  e-mail.: flyvepladsguiden@gmail.com

Flyveplads Guiden

Opdater siden, hvis du har været her før